Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
Kwestionariusz

Imię i nazwisko: nr PESEL:
Data i miejsce urodzenia: Adres, telefon:
Imiona rodziców: Do jakiego gimnazjum uczęszczasz?
Języki obce, których się uczyłeś się w szkole podstawowej:
gimnazjum:
poza szkołą:
Twoje największe dotychczasowe sukcesy to:
Organizacje, koła zainteresowań, zespoły artystyczne, sportowe, w których pracy dotychczas uczestniczyłeś (-aś):
Twoje indywidualne zainteresowania, uzdolnienia:
Zdolności, cechy charakteru, które chciałbyś (-abyś) rozwinąć podczas nauki w liceum:

Wersja MS Word kwestionariusz.docCopyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.