Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
System oceniania LO



Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku – ocenianie i klasyfikowanie uczniów



Copyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.