Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu
w Chmielniku
Życzenia

„Gdy wyznajemy Chrystusa bez krzyża nie jesteśmy Jego uczniami…
Obyśmy mieli odwagę wędrować w świetle Pana
i szukać jedynej chwały Chrystusa ukrzyżowanego”.
papież Franciszek, Watykan 14.03.2013r.Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, Sympatycy
i Wy Kochani Uczniowie,

Na przeżywanie wydarzeń zbawczych – w tym Roku Wiary Kościoła –
życzę głębokiej wiary, która jest świadoma miłości Boga.
Objawiona w przebitym na krzyżu Sercu Jezusa,
niech pobudza do takiej miłości, która pozwoli jeszcze mocniej
przylgnąć do Boga, strzec Jego darów, a nade wszystko
obdarowywać nimi spotykanych ludzi.
Niech Tajemnica Wielkiej Nocy
inspiruje do codziennego odważnego kroczenia w świetle Pana
i poszukiwania jedynie Jego chwały!

Z modlitwą o spełnienie życzeń
i świątecznym pozdrowieniem
s. Dorota J. Koszyka CSSF
dyrektor Społecznego Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego Doliny Strugu w ChmielnikuCopyright © 2005
by Społeczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Doliny Strugu w Chmielniku
Wszelkie prawa zastrzeżone.